Sie sind hier:

PLUS18 - Unia polsko-litewska i Saksonia w XVIII wieku

Abb.: Polnisch-litauisches Königswappen mit dem kursächsischen Wappen – Sächsisch um 1710-1720 – Holz (Eiche?), geschnitzt, golden und farbig gefasst – Sächsische Kunstsammlungen Dresden, Rüstkammer © SKD, Foto: Hans-Peter Klut, Inv. Nr. P 0342.

Kierownicy projektu: Andreas Rutz, Joachim Schneider
Pracownik naukowy: Mario Kliewer
Asystent naukowy: Filip Emanuel Schuffert
Studencka pomoc akademicka: Elisabeth Mattiaschk

W XVIII wieku Saksonia, Polska i Litwa były ze sobą niezwykle blisko związane. Jednak historia unii sasko-polsko-litewskiej za panowania Augusta II i Augusta III (1697-1763) oraz Księstwa Warszawskiego za panowania króla Fryderyka Augusta I (1807-1815) była do tej pory postrzegana w państwach sukcesyjnych przede wszystkim w ramach narodowych narracji historycznych. Nierzadko prowadziło to do stereotypowych poglądów. Na przykład saksońska historia narodowa często sprowadzała tę epokę do panowania Augusta Mocnego (Augusta II) i reprezentacyjnego rozwoju jego dworu królewskiego.

Celem projektu PLUS18 jest nowe spojrzenie na unię polsko-litewską i Saksonię w XVIII wieku z aktualnej perspektywy badawczej. Projekt promuje wymianę i współpracę między naukowcami i instytucjami na Litwie, w Polsce i w Niemczech, którzy zajmują się transferem kultury i wiedzy oraz wzajemnymi powiązaniami między krajami i regionami unii personalnej. Różne perspektywy będą ze sobą łączone i podjemowana będzie próba ponownej europejskiej oceny historii tego composite state w XVIII wieku. Projekt będzie się koncentrował na wczesnonowożytnych sieciach, formach komunikacji i obiektach kultury materialnej.

Aby wdrożyć projekt "PLUS18", ISGV przygotowuje wniosek do Niemieckiej Fundacji Badawczej w formacie finansowania "Networks". Koncepcja i rozwój tej sieci zostaną sfinansowane przez Saksońskie Ministerstwo Nauki, Kultury i Turystyki w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2022 roku w ramach projektu start-up.

Abb.:
Polnisch-litauisches Königswappen mit dem kursächsischen Wappen – Sächsisch um 1710-1720 – Holz (Eiche?), geschnitzt, golden und farbig gefasst – Sächsische Kunstsammlungen Dresden, Rüstkammer
© SKD, Foto: Hans-Peter Klut, Inv. Nr. P 0342.

Wappen des Freistaates Sachsen

Diese Maßnahme wird mitfinanziert mit Steuermitteln auf Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushaltes.