Kontaktní zóny. Kulturní praktiky v česko-německo-polském pohraničí

Realizace: Katharina Schuchardt, Ira Spieker

 

Historický vývoj v česko-německo-polském pohraničí ovlivnilo v 20. a 21. století několik výrazných předělů, které zanechaly svou stopu nejen v tomto regionu a krajině, ale i v životech jejich obyvatel. Během svého života se obyvatelé museli přizpůsobit převratným změnám, kdy se změnily prostorové i politicko-ideologické rámce a limity jejich světa. Dodnes zde dochází ke konkurenci, překrývání a vzájemnému ovlivňování jednotlivých konceptů kultury paměti.

Výzkumný projekt „Kontaktní zóny. Kulturní praktiky v česko-německo-polském pohraničí“ provádí kvalitativní analýzu transnacionálních kontaktů a zjišťuje, jak se vytváří historie, jak se vyjednává o současnosti a jaké vzájemné vlivy a formy sbližování, výměny a vymezování můžeme v pohraničí nalézt. Analýze byly podrobeny institucionalizované i neformální iniciativy v oblasti kultury, sportu a občansko-společenských aktivit a propojení mezi místními městy a obcemi.

Uskutečnily se rozhovory s organizátory a organizátorkami přeshraničních aktivit, jež objasnily motivy, možnosti i hranice jejich jednání a jednotlivé přístupy. Výzkum přeshraničních iniciativ a aktivit se prováděl a je nadále veden formou participačního pozorování. Recepce, případně využití jednotlivých nabídek se zjišťovalo pomocí dotazníku. Nashromážděný materiál je zpřístupněn pro další studie na webovém portálu „Lebensgeschichtliches Archiv für Sachsen“. V rámci projektu se konalo interdisciplinární mezinárodní zasedání, jehož výsledky jsou prezentovány ve sborníku „Kontaktní zóny a příhraniční regiony“.

Dále vznikla trojjazyčná webová stránka, která informuje o česko-německo-polském pohraničí a má sloužit jako platforma pro propojení aktérů. [Odkaz: www.bordernetwork.eu]

Aktuálně z materiálu rozhovorů vzniká ve spolupráci s kulturním prostorem Veřejný sál Hraničář (Ústí nad Labem) a GOGLMOGL produktion performance ZÓNA KONTAKTU/KONTAKTZONE.

Projekt probíhá od září 2015. Od 9/2015 do 8/2017 se projekt realizoval za podpory pověřených osob Spolkové vlády pro kulturu a média a Saského státního ministerstva pro vědu a kulturu a v tomto období na něm spolupracovaly také Uta Bretschneider, Sarah Kleinmann a Arnika Peselmann.